Algemene leveringsvoorwaarden

Door leveringsvoorwaarden te hanteren kan de aansprakelijkheid van uw onderneming worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau.


Aansprakelijkheid beperken

Het hanteren van goede inkoop- en leveringsvoorwaarden is van groot belang voor iedere onderneming. Door leveringsvoorwaarden te hanteren kan de aansprakelijkheid van uw onderneming worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Maakt u nog geen gebruik van leveringsvoorwaarden dan loopt u een enorm risico. Zonder leveringsvoorwaarden is er namelijk sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid voor alle soorten schade. Daarbij kunt u denken aan materiële schade, maar ook aan alle daar uit voortvloeiende immateriële schade zoals bedrijfsschade. Het opstellen van leveringsvoorwaarden vergt de nodige energie maar dat verdient zich zeker terug in geval van een juridisch geschil met een afnemer.

Leveringsvoorwaarden opstellen

Besluit u om zelf algemene voorwaarden op te stellen, dan adviseren wij u om te overleggen met een juridisch adviseur of advocaat. Kunt u gebruik maken van de algemene voorwaarden van uw brancheorganisatie dan is dat aan te bevelen. Deze algemene voorwaarden zijn binnen de sector aanvaard.

Leveringsvoorwaarden hanteren

Maakt u gebruik van leveringsvoorwaarden dan heeft u al een belangrijke stap gezet om uw aansprakelijkheid te beperken. De praktijk leert echter dat het hanteren van leveringsvoorwaarden in veel gevallen nog aangescherpt kan worden.

Onze tips:
  • Deponeer uw algemene voorwaarden bij een onafhankelijke partij als de Kamer van Koophandel of een notaris.  Zo kunt u later aantonen welke voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing waren.
  • Jurisprudentie heeft duidelijk gemaakt dat het verwijzen naar de leveringsvoorwaarden al moet beginnen bij de aanbieding van een voorstel. Er wordt zelfs geadviseerd om de leveringsvoorwaarden apart te verzenden, naast uw offerte, waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar de meegezonden of meegegeven leveringsvoorwaarden.
  • Verwijs in alle uitingen van uw bedrijf naar de gehanteerde leveringsvoorwaarden. Dus zowel op offertes, briefpapier als op uw website.
  • Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden goed aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten en houd er rekening mee dat er zwaardere eisen worden gesteld aan de redelijkheid van uw algemene voorwaarden als u zaken doet met consumenten.
  • Doet u zaken met buitenlandse bedrijven, denk er dan aan de voorwaarden beschikbaar te stellen in de taal van het land of in de taal die is gebruikt bij de totstandkoming van de overeenkomst.
  • In leveringsvoorwaarden kunt u afspraken maken over hoe te handelen in geval van een calamiteit en een eventueel daaropvolgende leveringsonderbreking. Vooraf weet de afnemer waar hij aan toe is en kan, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen nemen.
  • Soms is er een eigendomsvoorbehoud in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Dat houdt in dat, zolang de goederen niet zijn betaald, deze eigendom blijven van u als leverancier. Om deze goederen ook onder de (goederenvoorraad)verzekering gedekt te houden moet een dergelijke omschrijving in de polis worden opgenomen (in de polis wordt de term "bij of van derden" opgenomen). Bij (brand)schade kunt u dan een beroep op de polis doen.