parallax background


Pensioen ondernemer vaak ontoereikend

Extra vermogen opbouwen is noodzakelijk voor zelfstandigen.


Rooskleurig

Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit een onderzoek naar de pensioensituatie van zelfstandigen door pensioenkennisnetwerk Netspar. Ook in onze dagelijkse praktijk zien wij regelmatig dat de verwachtingen van ondernemers ten aanzien van hun oude dag te rooskleurig zijn. Wij delen de resultaten van dit onderzoek daarom graag met u.

Meer weten?

Hoe kunt u het beste sparen voor uw pensioen?
Hoe ziet uw inkomensplaatje er uit als u arbeidsongeschikt wordt?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag


Conclusies onderzoek "De pensioenpuzzel van zelfstandigen"

  • Zelfstandigen verwachten na hun pensionering een pensioen dat ongeveer gelijk is aan 70% van het laatstverdiende inkomen. Zij verwachten op hun 64e of 65e levensjaar met pensioen te gaan.
  • Veel zelfstandigen bouwen ook pensioen op via bedrijfspensioenfondsen, meestal omdat ze eerder tijdens hun loopbaan in loondienst werkten. Hun pensioenaanspraken liggen echter veel lager dan die van werknemers in loondienst. Zelfstandigen hebben op hun 55e levensjaar 17 jaar pensioen via een werkgever opgebouwd. Werknemers hebben dan gemiddeld 27 jaar pensioen opgebouwd. Dit verschil wordt niet voldoende gecompenseerd met vermogensopbouw .
  • Indien er sprake is van een eigen woning dan is deze vaak (gedeeltelijk) gefinancierd met een aflossingsvrije lening. De meeste zelfstandigen hebben na afloop van de hypotheeklooptijd een restschuld van meer dan 100 duizend euro.
  • De overgrote meerderheid van de zelfstandigen heeft momenteel een bedrijfsvermogen dat onder de 10 duizend euro ligt. Meestal blijft het bedrijfsvermogen laag gedurende de hele levenscyclus van een onderneming. In veel gevallen zal verkoop van de onderneming daarom onvoldoende opleveren om het gat tussen gewenste en haalbare pensioendoelstellingen te dichten.
  • Zelfstandigen slagen er niet in om zich aan hun spaarplannen te houden. Uitstelgedrag kan een oorzaak zijn, maar ook de noodzaak om hun bedrijf te financieren of andere keuzes die zij als ondernemer maken.

Restschuld

De meeste zelfstandigen hebben na afloop van de hypotheeklooptijd (meestal 30 jaar) een restschuld van meer dan 100 duizend euro. Hierdoor kunnen de hypotheeklasten voor zelfstandigen na pensionering hoog oplopen. Lees hierover ook ons bericht: Is uw aflossingsvrije hypotheek een financiële tijdbom?

Verwachtingen

Zelfstandigen en werknemers hebben vergelijkbare verwachtingen ten aanzien van pensioenleeftijd en de hoogte van het pensioen. Voor werknemers met een volledige loopbaan kan er aan deze verwachtingen worden voldaan, mits hun pensioenfonds er goed voor staat, maar het is zeer de vraag of dit ook geldt voor zelfstandigen. De motivatie om te sparen is in beide groepen hoog. Misschien zelfs hoger onder zelfstandigen. Maar zelfstandigen hebben vaak weinig bedrijfspensioen opgebouwd en moeten zelf meer vermogen opbouwen om een pensioen vergelijkbaar met een werknemer op te bouwen.

Te weinig pensioen

Hoewel zelfstandigen het belangrijk vinden om te sparen voor hun pensioen en dit ook van plan zijn, blijkt dit voor hen toch lastig te realiseren. Zelfstandigen zitten bovendien in een slechtere positie als werknemers. Zij hebben vaker te weinig pensioen opgebouwd. Ook kunnen ze te maken krijgen met hogere hypotheekkosten na hun pensionering, vanwege een hogere restschuld en het verlies van hypotheekrenteafrek. Daarnaast hebben zelfstandigen in veel gevallen niet veel meer privévermogen dan werknemers met een vergelijkbaar inkomen.

Overwaarde woning

Overwaarde op de woning kan zelfstandigen helpen om hun ambities ten aanzien van hun toekomstig pensioeninkomen te realiseren, mits ze in staat zijn om hun grotere schuldenlast af te betalen. De overwaarde is echter niet liquide. Of deze in de toekomst te gelde kan worden gemaakt, hangt af van de bereidheid om overwaarde van de woning aan te spreken (bijvoorbeeld door een omkeer- hypotheek of door kleiner te gaan wonen).
Bron: Netspar