Hoe zit het met pensioen en aov bij zzp'ers?

Voorzieningen die ondernemers treffen afhankelijk van financiële situatie van de onderneming.


Financiële situatie

Recent zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd over de financiële situatie van zzp'ers. De belangrijkste conclusies? Slechts 20% van de zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid en ruim een kwart treft geen voorziening voor pensioen. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden.

Bewust van risico's

Het blijkt dat zzp'ers zich steeds meer bewust worden van risico's rondom aansprakelijkheid en dit ook vaker verzekeren. Daarnaast zijn zij vaak niet erg afhankelijk van hun grootste klant en zijn zij vaker positief over hun financiële situatie. Deze conclusies komen voort uit diverse onderzoeken. Wij zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

(Te) weinig geld of aandacht voor een goed pensioen

 • Eén op de vier zzp'ers heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen.
 • Van de vrouwelijke ondernemers heeft zelfs één op de drie niets geregeld. ook voor hen geldt dat de meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen.
 • Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20%) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27%).
 • Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zelfstandig ondernemers zonder personeel dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20% van de 55-plussers niets geregeld.
 • zzp'ers die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37%), of door te investeren in hun eigen woning (33%), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren.
 • Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16% niets gedaan voor het pensioen.

Is een goed pensioen onbereikbaar voor zzp'ers?

Een goed doordacht financieel plan geeft antwoord op deze belangrijke vraag. Hoeveel heeft u al opgebouwd? Hoeveel heeft u nodig? Vaak is er meer mogelijk dan wordt gedacht.

Wellicht kunt u op een slimme manier gebruik maken van de Oudedagsreserve of kunt u uw aflossingsvrije hypotheek oversluiten en de besparing aanwenden om te sparen voor later. Misschien kunt u zelfs een huis kopen in plaats van huren. Ook dit kan besparingen opleveren.

Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers. De drempels om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen zijn bijvoorbeeld verlaagd. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Wij adviseren u graag!


Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid

 • Zelfstandigen met personeel (zmp'ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5% tegen 19,7%).
 • Verzekerde zzp’ers droegen in doorsnee 7% van hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie en zmp’ers 7,3%.
 • Het doorsnee-inkomen van zmp’ers (€ 42.800) is bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (€ 23.000).
 • Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
 • Zzp’ers in de bouw hebben het vaakst een arbeidsongeschiktheidsverzekering (34%).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalbaarder dan gedacht

Veel zelfstandigen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat ze de premie te duur vinden. De premie kan echter een stuk betaalbaarder zijn dan over het algemeen wordt gedacht. We hebben hier een artikel over geschreven. Wilt u weten of u een aov nodig heeft en of deze past bij uw budget? Wij adviseren u graag!


Financiële situatie en afhankelijkheid afnemer(s)

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Bijna twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is in beperkte mate (tot 40% van de omzet) financieel afhankelijk van één klant.

Bij ongeveer één op de vijf is dat in grotere mate het geval: 12% is namelijk in belangrijke mate (60% tot 90%) afhankelijk van één klant en ruim 8% (bijna) volledig (90% tot 100%). Dit laatste speelt met name in de landbouw, waar het voor bijna 30% van de ondernemers zonder personeel geldt.

Afhankelijkheid van afnemers is een groot risico

Het wordt vaak onderschat, maar afhankelijkheid van afnemers is een groot risico voor bedrijven. Wist u dat 25% van alle faillisementen het gevolg is van wanbetaling? Het goede nieuws is dat u wanbetaling kunt voorkomen. Maatregelen tegen wanbetaling treffen is trouwens extra belangrijk als u veel zaken doet met bedrijven. Zakelijke klanten betalen ongeveer twee keer zo traag als consumenten.

Maatregelen om wanbetaling te voorkomen

 • Check uw klanten vooraf op kredietwaardigheid
 • Sluit een rechtsbijstandverzekering met incassomodule af. Dan krijgt u niet alleen juridisch advies en bijstand bij conflicten, maar ook hulp bij het incasseren van uw onbetaalde facturen. Sommige verzekeraars bieden overigens ook incassodiensten aan op basis van "no cure no pay".
 • Verzeker uw openstaande facturen. Vooral als u afhankelijk bent van weinig afnemers of als de hoogte van de factuur een groot gedeelte van uw omzet betekent.


Meer aandacht voor aansprakelijkheid

69% van de zzp’ers heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal zzp’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden zelfs met 55 procent toegenomen. De voornaamste reden voor zzp’ers om zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn wederom de kosten.
Zzp’ers met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn in de meeste gevallen (78%) werkzaam in de sector bouw en installatie. Naast bouw en installatie werken zzp’ers die verzekerd zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid ook veel in de sectoren medisch en zorg (70%) en zakelijke dienstverlening (55%). Zzp’ers die beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn veelal werkzaam in de sectoren ICT en internet (83%), techniek (75%) en zakelijke dienstverlening (71%).

Privé aansprakelijkheidsverzekering is geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Anders dan vaak wordt gedacht biedt een privé aansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor schade of letsel die u heeft veroorzaakt tijdens uw werk. Hiervoor is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.