Scheiden? Dit gaat er veranderen

  • Vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie korter
  • U (of uw ex-partner) krijgt automatisch een zelfstandig recht op het verdeelde pensioenPartneralimentatie 12 jaar

Het is vaak een pittig onderwerp van discussie bij een echtscheiding; partneralimentatie. Vooral de periode van 12 jaar stoot veel van de ex-partners die de alimentatie moeten betalen tegen de borst. Vanaf 2020 wordt deze periode (in veel gevallen) een stuk korter.

Meer weten?

Na een echtscheiding verandert er veel. Het is bijvoorbeeld mogelijk (afhankelijk van de afspraken die u maakt ) dat u een groot gedeelte van uw opgebouwde pensioen moet delen met uw ex-partner. Zeker na een echtscheiding is het daarom van belang om uw financiële plaatje in kaart te brengen. U weet dan precies waar u aan toe bent.
Ja, neem contact met mij op voor de mogelijkheden


Hoe is het nu geregeld?

Als een van de ex-partners na de scheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de andere ex-partner de plicht om bij te dragen in de kosten. Deze ex-partner moet dus partneralimentatie betalen. De hoogte wordt door de ex-partners in overleg vastgesteld. Meestal onder het toeziend oog van een advocaat of mediator. Komen de ex-partners er niet uit dan kan de rechter de hoogte van het bedrag vaststellen. De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van een aantal factoren:
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie korter. De looptijd wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen:
Jonge kinderen

Er zijn kinderen jonger dan twaalf jaar geboren uit het huwelijk

De alimentatie loopt door tot het jongste kind 12 jaar oud is.

Lang huwelijk

Lang huwelijk (minimaal 15 jaar)

  • De alimentatie loopt door tot minimaal de AOW-leeftijd als de AOW binnen 10 jaar ingaat.
  • De alimentatie loopt maximaal 10 jaar als de ontvanger is geboren voor 1970 en de AOW over meer dan 10 jaar ingaat.

Verlaging belastingaftrek

De ex partner die de alimentatie betaalt kan deze aftrekken van de belasting. In het belastingplan 2019 is afgesproken dat de maximale aftrek steeds verder wordt beperkt tot uiteindelijk 37,05% in 2023.
Jaar Maximaal aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Herziening partneralimentatie?

De verlaging van het aftrektarief kan gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie. Bij de vaststelling daarvan wordt namelijk rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Omdat het fiscale voordeel lager wordt, stijgen de maandelijkse lasten voor de partner die alimentatie betaalt.
Als u dit jaar gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren. Betaalt u al partneralimentatie? Dan kan het zinvol zijn om een verzoek tot herziening van partneralimentatie in te dienen. Informeer daar naar bij uw advocaat of mediator.


Pensioen verdelen

Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van uw pensioen. Tenminste, als er vantevoren geen andere afspraken zijn gemaakt over de verdeling. Andersom geldt het natuurlijk ook. Als uw ex-partner pensioen heeft opgebouwd, heeft u recht op de helft daarvan. Het gaat dan om het werknemerspensioen dat gedurende het huwelijk werd opgebouwd.

Afhankelijkheid ex-partner

Onder de huidige wetgeving heeft u de mogelijkheid om het gedeelte van het pensioen van uw ex-partner waar u recht op heeft om te zetten naar een zelfstandig recht (conversie). Dit heeft als groot voordeel dat u niet afhankelijk bent van de keuzes van uw ex-partner voor uw pensioen. U kunt dan bijvoorbeeld zelf de ingangsdatum bepalen in plaats dat u afhankelijk bent van de ingangsdatum die uw ex-partner kiest.
Echter... slechts 3% kiest hiervoor. Vaak wordt dit niet geregeld omdat de mogelijkheid onbekend is of te weinig aandacht krijgt. Deze afhankelijkheid kan er echter wel voor zorgen dat de ex-partners het jaren na hun echtscheiding opnieuw met elkaar aan de stok krijgen.

Automatisch zelfstandig recht

Dat probleem heeft de overheid inmiddels erkend. Als gevolg hiervan wordt in de toekomst (een en ander wordt nog uitgewerkt) het recht op het verdeelde pensioen automatisch een zelfstandig recht. Dit betekent dat de ex-partners automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen krijgen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan. Hiermee wordt de levenslange afhankelijkheid van de ex-partner doorbroken en is voor de partijen al kort na de scheiding duidelijk hoeveel pensioen zij ‘kwijt’ zijn of juist krijgen.

Wijzer in geldzaken

Uitgebreide informatie over scheiden en geldzaken.
Wijzer in geldzaken


Rijksoverheid

Vragen, antwoorden en handige documenten met betrekking tot scheiden.
Rijksoverheid


Nibud

Uitgebreide informatie van het Nibud over partneralimentatie.
Nibud